Naše služby

Máme dlouholeté zkušenosti a rádi vám pomůžeme zvládnou složitou administrativu zdravotnického zařízení.

Poradenství a management domácí péče a MSPP

Poskytování domácí péče nebo mobilní specializované paliativní péče má mnoho podmínek, se kterými se poskytovatelé musí vypořádat. Zálohové financování péče s několika stupni regulací může přinést nemalou finanční ztrátu. Pomůžeme vám nastavit mechanismy kontroly, vysvětlíme vám úhradové vzorce a zhodnotíme či nastavíme kvalitu poskytované péče tak, aby obstála při revizích zdravotních pojišťoven. 

Administrativní podpora

Rádi vám každý měsíc nahradíme administrativní sílu, která bude zajišťovat:

  • tvorbu poukazů O6
  • kontrolu zdravotnické dokumentace, případně zápis za sestry
  • přípravu dávek pro vyúčtování
  • odesílání dávek přes portál
  • asistenci u revizí zdravotních pojišťoven
  • optimalizaci úhrad a sledování regulačních limitů 

Zprostředkování prodeje agentury

Pokud zamýšlíte prodat svou agenturu, pomůžeme vám analyzovat dobrou cenu, abyste zhodnotili vaše dlouholeté úsilí a práci. Oceňování zdravotnických zařízení má svá specifika. Každé zařízení lze prodat, a to i když je registrováno na fyzickou osobu.