Pro zdravotníky

Specializujeme se na vedení účetnictví pro poskytovatele zdravotních služeb s důrazem na sledování a vyjednávání úhrad se zdravotními pojišťovnami. Pro naše klienty navíc sledujeme: vykazování péče, opravné dávky, optimalizujeme výkazní činnost v souladu s platnou úhradovou vyhláškou. Zpracováváme výstupy ze zdravotnických informačních systémů do podoby přehledného manažerského reportu. Pro klienty v průběhu roku připravujeme report, jehož součástí je predikce vývoje ročního vyúčtování s ohledem na regulační opatření daného oboru. Jsme specialisti na ambulantní a terénní péči.

Klientům poskytujeme školení zaměstnanců v oblasti vyúčtování péče, úhradové vyhlášky a kalkulačních vzorců jednotlivých zdravotnických výkonů.