Pro sociální služby

Zpracování účetnictví nabízíme i poskytovatelům sociálních služeb, zejména, pokud se jedná o neziskové organizace, případně organizace, které jsou financovány z veřejné podpory. Účetní osnovu dokážeme velmi efektivně přizpůsobit potřebám vyúčtování grantů, dotací a jiných darů. Dílčí projekty účtujeme po střediscích a dále na zakázky s tím, že takto vyhotovené sestavy mohou být jednoduše přílohami v rámci vyúčtování projektu. Podílíme se i na tvorbě finančních plánů (rozpočtů) pro jednotlivé projekty, rádi vám připravíme požadované podklady k jednotlivým žádostem.

Máme dlouhodobé zkušenosti s administrativní činností v pomáhajících profesích, které uplatňujeme v naší práci a klientům tak dokážeme významně zlehčit pracovní život.