OMAHA systém

 Pracujeme profesionálně

Profesionálně znamená to, že dokážeme efektivně diagnostikovat ošetřovatelské problémy, klasifikovat jejich náročnost a hodnotit je na úrovni znalostí a chování pacienta. Tento způsob práce přináší sestrám celostní pohled na pacienta a na všechny aspekty, které souvisí s uzdravením, nebo udržením zdraví – prostředí, rodina, chování. 

Ošetřovatelské problémy jsou dále předmětem řešení, které je zajišťováno všeobecnou sestrou a vyžaduje čas, který je pro provedení ošetřovatelské intervence potřebný. Průběžné vyhodnocování stavu je předpokladem dobrého výsledku, protože pomáhá posouvat péči k vyšší účinnosti. 

OMAHA systém nám pomůže odborně klasifikovat a plánovat péči.

Ošetřovatelská klasifikace OMAHA představuje klasifikační systém, prostřednictvím kterého můžeme jednoduše a efektivně vést zdravotnickou dokumentaci, která obsahuje soubor tvrdých dat, využitelných pro zhodnocení péče. V praxi tak odpadnou mnohdy zdlouhavé zápisy sester, kterými se snaží obhájit časovou náročnost péče v podhodnoceném systému. Nic neříkající data tak ve většině končí v archivech. OMAHA představuje princip jednoduchého škálování ošetřovatelských problémů a označení cílů práce sestry. Jednotlivé cíle představují souhrnnou činnost sestry u pacienta, kterou není třeba dále popisovat, protože odpovídá standardu ošetřovatelské péče a vede k předem stanovenému cíli, který je indikován lékařem.

Plánujeme profesionálně

Plán OMAHA systém
Plán OMAHA systém

Péči plánujeme na úrovni čtyř kategorií. 

 1. Vzdělávání
 2. Ošetření a úkony
 3. Koordinace
 4. Sledování 

Kategorie představují způsob práce sestry, který je dále zaměřen na cílovou intervenci. Např. v kategorii "Vzdělávání" budeme provádět edukační proces a z cílů intervence vybereme v jaké oblasti – co, o čem budeme vzdělávat. V kategorii "Ošetření a úkony" budeme plánovat cíl intervence např. "ošetření a převaz rány". 

Velmi jednoduché a praktické. Z takto nastaveného plánu jednoduše navrhneme rozsah výkonů, které v plánovaném období požadujeme od praktického lékaře potvrdit.

V čem nám OMAHA systém pomáhá?

Používáním tohoto systému ošetřovatelské vědy získáme validní data na úrovni ošetřovatelských problémů, jejich způsobu řešení a výsledků léčebného procesu. Navíc nám systém přináší data, která lze využít v prezentaci a obhajobě ošetřovatelské péče. 

Každý pacient si vybírá kvalitní zařízení. To bude 

Otázky na které odpoví Omaha systém

 • Jaká je úroveň edukace z propouštějících zařízení?
 • Jaké jsou nejčastější ošetřovatelské problémy u našich pacientů?
 • Jaké jsou nejčastější ošetřovatelské problémy ve vztahu k lékařským DG?
 • Jaká je průměrná délka jejich řešení do škály 4 na úrovni symptomu (uspokojivá) – ukazatel kvalitní ošetřovatelské péče
 • Jaká je délka ošetřovatelské péče od zapojení pacienta do sebe-péče u jednotlivých oš. problémů – ukazatel kvalitní ošetřovatelské péče
 • Jaké sociální problémy nejčastěji ovlivňují zdraví a péči?
 • Jaká je průměrná doba léčby symptomu –  kontroluje výsledky léčby
 • Jaké jsou nejčastější problémy s délkou více než 3 měsíce péče?
 • Kolik intervencí u skupiny daných problémů vyžaduje koordinaci sestry?
 • Kolik času strávila sestra přímou péčí?
 • Kolik času strávila sestra nepřímou péčí?

Kontaktujte nás a objednejte prezentaci


DOP CZ s.r.o.

Hauptova 602, Praha - Zbraslav, 156 00

+420 603239255

kabatovo@gmail.com